Cviky a vybavení

Skákání přes švihadlo výsledky

Skákání přes švihadlo výsledky

Zajímáte se o to, jakých výsledků můžete dosáhnout pokud zařadíte do svého tréninkového plánu pravidelné skákání přes švihadlo? Sepsali jsme pro vás článek obsahující shrnutí provedených studií.

Jaké jsou u skákání přes švihadlo výsledky?

Pro účely našeho článku jsme vybrali tři různé vědecké studie a vycházeli z jejich výsledků. Všechny pak potvrdili alespoň v některých vybraných oblastech pozitivní vliv na výkon, přestože používaly rozdílné vzorky a měřily jiné charakteristiky. Pokud bychom tedy měli na otázku odpovědět velmi zjednodušeně rozhodně můžete u skákání očekávat signifikantní výsledky.

Mohlo by vás také zajímat: Je kebab zdravý?

V kterých oblastech přináší skákání zlepšení?

Nyní už se přesuneme ke konkrétním výsledkům studií. První z nich (Partavi, 2013), zkoumala vliv skákání u skupiny chlapců, kteří tento druh cvičení aplikovali po dobu sedmi týdnu. Výsledky ukázaly pozitivní vliv na vytrvalost a hbitost. Naopak menší byl u vybraného vzorku vliv v ohledu rychlosti.

Vliv skákání na fyzickou kondici zkoumali také García Pinillos a kol. (2019). Zde šlo o přímé propojení tréninku se skoky přes švihadlo s jiným sportem. Konkrétní zkoumání bylo zaměřeno na otázku, zda se po deseti týdnech trénování zlepší jejich výkon na tříkilometrové běžecké trati. Výsledky opět prokázaly signifikantní zlepšení.

Poslední námi vybraná studie od Jahromi a Gholami (2015) pak také přinesla pozitivní výsledky na vzorku dívek, kterým se během zkoumaného období zlepšila rovnováha, obratnost a síla. Rychlost zůstala stejně jako u předchozího výzkumu nezměněná.

Záleží také na správném provedení a technice

Přestože tedy má skákání přes švihadlo výsledky, je nutné vnímat také další faktory, které mohou mít na váš úspěch podstatný vliv. Zejména se jedná o správné rozdělení tréninkových jednotek nebo správné technické provedení. Předtím, než se tedy do skákání pustíte věnujte dostatečnou pozornost tomu, abyste měli vše perfektně zvládnuté. Kromě lepších výsledků se tím také vyhnete případným nepříjemnostem a zraněním.

Zdroje

Partavi, S.. (2013). Effects of 7 weeks of rope-jump training on cardiovascular endurance, speed, and agility in middle school student boys. Sport Science. 6. 40-43.

Pinillos, Felipe & Lago Fuentes, Carlos & Latorre Román, Pedro & Pantoja Vallejo, Antonio & Ramirez-Campillo, Rodrigo. (2019). Jump-Rope Training: Improved 3-km Time-Trial Performance in Endurance Runners via Enhanced Lower-Limb Reactivity and Foot-Arch Stiffness. International Journal of Sports Physiology and Performance. 15. 1-7. 10.1123/ijspp.2019-0529.

Mahboobeh Sohrabi Jahromi, Mandana Gholami. (2015). The effect of jump-rope training on the physical fitness of 9 to 10 years old female students. Advances in Applied Science Research, 2015, 6(4):135-140.