Další

Rychlý test z českého jazyka: Otestujte své znalosti!

Rychlý test z českého jazyka: Otestujte své znalosti!

Ne nadarmo se říká, že čeština je krásný jazyk. Množství slov a drobné nuance, které umí mluvu ozvláštnit jen tak někde nenajdete. Ověřte si v našem testu, jak byste zvládli poprat se s pravopisem a názvoslovím českého jazyka. Jste češtinář každým coulem nebo byste propadli? 

Ač se může zdát, že některé libůstky, na které se nás učitelé snažili nachytat už nikdy nebudete potřebovat, ale nikdy nevíte. Zvlášť nástup dětí do školy nás donutí si některé detaily zopakovat a každý se někdy podíval do knihy či na Google, jak něco správně napsat. V následujících 10 otázkách zjistíte, zda si před svou ratolestí neuděláte ostudu. 

1. Která věta je správně napsána?

a) Děvčata vyla věnce, zatímco v dálce vili vlci.

b) Děvčata vily věnce, zatímco v dálce vyli vlci

c) Děvčata vila věnce, zatímco v dálce vyli vlci.

2. Kde je velké písmeno a kde malé v názvu ulice?

a) U Vodárenské Věže

b) U Vodárenské věže

c) U vodárenské věže

3. Mě nebo mně?

a) Tamější a tajemnější

b) Tamější a tajemější

c) Tamnější a tajemnější

4. Tři kůzlata a kotě se…

a) proháněla.

b) proháněly.

c) proháněli.

5. Co je správně?

a) Výjimečně

b) Vyjímečně

c) Víjimečně

6. Já bych, vy …?

a) byjste

b) by jste

c) byste

7. Co nepatří do nespisovného jazyka?

a) Argot

b) Dialekt

c) Knižní vyjadření

8. Slova opačného významu jsou?

a) Antonyma

b) Homonyma

c) Synonyma

9. Slovo plavky je?

a) Hromadné

b) Pomnožné

c) Látkové

10. Včera přijela naše teta s babičkou. Co je podmět?

a) Teta

b) Včera

c) Teta s babičkou

Správné odpovědi

Zde jsou správné odpovědi na test:

 • 1. c) Děvčata vilvěnce, zatímco v dálce vyli vlci. Vít s měkkým i používáme v případě, že něco tvoříme, výt s tvrdým y naopak znamená projev vlčího hlasu. A ta děvčata proto vila.
 • 2. b) U Vodárenské věže je správně, jelikož u názvu začínajícího předložkou je i další písmeno velké.
 • 3. a) Tamější vychází ze slova tam, tajemnější ze slova tajemno.
 • 4. b) Pokud je několikanásobný podmět ve středním rodu a z toho je alespoň jeden v jednotném čísle používáme -y.
 • 5. a) Výjimečně vychází ze slova výjimka, proto je tento tvar správný. Ale pozor! Výjimka vychází ze slova vyjímat, přesto se tam mění délka i/y. Je to matoucí, a to činí z tohoto slova jedno z nejvíce chybových.
 • 6. c) Skloňování slovesa být se musíme nejlépe naučit zpaměti. Tedy já bych, ty bys, on by, my bychom, vy byste, oni by.
 • 7. c) Argot i dialekt jsou označením pro jazyk nespisovný, často místně používaný.
 • 8. a) Antonyma jsou slova opačného významu, synonyma naopak stejného významu. Homonyma označují slova mnohoznačná.
 • 9. b) Slova pomnožná jsou vždy ve tvaru množného čísla, ale přesto mohou znamenat jen jednu určitou věc. Slova hromadná značí hodně něčeho, např. listí. Slova látková označují nějakou hmotu či látku, např. voda.
 • 10. a) Teta přijela včera s babičkou. Řídíme se tím, kdo nebo co, dělá to, co vyznačuje přísudek. Kdy nebo s kým jsou slova rozvíjející větu.

Nachytali jste se nebo máte češtinu naprosto zvládnutou? 

Za každou správnou odpověď si přičtěte jeden bod:

 • 1 – 3 správné odpovědi – Na základní znalosti českého jazyka si musíte ještě hodně posvítit. Rozhodně na ní zapracujte, jelikož i pravopis dělá dojem.  
 • 4 – 6 správných odpovědí – Občas se najde nějaký výraz, který vám dělá problém. Napravit to můžete třeba se školou povinnými dětmi, díky čemuž si připomenete vlastní školní docházku a obnovíte znalosti, které se vám vykouřily z hlavy. 
 • 7 – 10 správných odpovědí – Na český jazyk jste kabrňáci. Psaným projevem si určitě neuděláte ostudu a patříte k těm, kteří znají i chytáky.