Další

Průměrná spotřeba elektřiny v bytě 3+1 v roce 2024

Průměrná spotřeba elektřiny v bytě 3+1 v roce 2024

Spotřeba elektrické energie se velmi liší podle toho, co všechno je v bytě či domě na přísunu elektrické energie závislé. Velký rozdíl také tkví v konkrétních typech elektrospotřebičů a z životního stylu obyvatel bytu. Pokud se totiž elektřinou v bytové jednotce topí, velmi často se v domácnosti vaří a majitelé stále vlastní staré a neúsporné elektrospotřebiče, mohou se účty vyšplhat až do nebeských výšin.

Průměrná spotřeba elektřiny v bytě 3+1

Ze všech těchto důvodů je nesmírně obtížné určit průměrnou spotřebu elektrické energie v třípokojovém bytě. Spíš než na velikosti bytu totiž záleží na jiných faktorech.

  • Velikost bytu
  • Počet obyvatel bytu
  • Množství (a stáří) elektrospotřebičů
  • Využití elektrické energie na topení a ohřev vody

V průměrně vybaveném bytě 3+1, který obývá průměrná čtyřčlenná rodina jde zpravidla o spotřebu elektrické energie v rozsahu 3 – 8 kWhod/den. Podle jiného zdroje se roční průměrná spotřeba jedné domácnosti činí 2,5 – 3,5 MWh. Při šetrném zacházení s elektrickou energií je možné dostat se dokonce na spotřebu okolo 1 MWh elektřiny ročně. Tato hodnota se však může podstatně lišit, zejména pokud do spotřeby započtete právě ohřev vody nebo topení.

Jak na elektrické energii ušetřit

Průměrná spotřeba elektřiny v bytě 3+1 se nedá jen tak ovlivnit. Můžete sice dbát na pečlivé vypínání všech nepotřebných elektrospotřebičů i zhasínání světel v nepoužívaných místnostech, procentuální úspora však bude touto cestou jen minimální.

Důležité je investovat volné finanční prostředky do úsporných elektrospotřebičů. V tomto směru se vám každá vynaložená koruna mnohonásobně vrátí, a to ve velmi krátkém časovém horizontu. Jestliže chcete začít pomalu nebo nemáte moc volných financí nazbyt, pusťte se do postupné výměny osvětlení. LED osvětlení totiž dokáže uspořit neskutečné množství energie. Velký „žroutem“ jsou také staré ledničky a mrazáky. Velmi úsporně fungují i indukční varné desky.