Další

3 jména, která přitahují samotu: nemáte jedno z nich?

3 jména, která přitahují samotu: nemáte jedno z nich?

Věda nijak nedokládá, že by křestní jméno mělo nějaký vliv na život ženy, co se týká jejích vztahů s ostatními. Přesto však můžeme najít jména, která patří nebo patřila ženám, jež nacházejí shodu v jistých oblastech svého života. Toto jsou jména, která přitahují samotu. 

1. Johana

Johany jsou silné ženy s výraznou osobností. Díky tomu velmi rády vedou a jsou v popředí skupiny. Už na první pohled můžete z těchto žen cítit jejich extrémní sebevědomí, které mnoho lidí fascinuje a motivuje k tomu, aby vyhledávali společnost těchto žen. Díky tomu, že jsou Johany neustále obklopeny lidmi, potřebují být občas v ústraní a jen samy se sebou. Jejich sebevědomí však může odrazovat muže, kteří se je často bojí oslovit nebo se vyjádřit ze svých citů. 

Silueta sedící ženy na kmeni při západu slunce.

2. Anna

Osobnost žen jménem Anna je sebevědomá a společenská. Na druhou stranu tyto ženy milují klid, pohodu, mír a harmonii. Často proto vyhledávají nejrůznější zákoutí, kde by si užily chvilku klidu s knihou. Také se rády uchýlí do samoty, aby si například poslechly hudbu či si zameditovaly. Někdy jsou Anny tak samotářské, že ani nedají šanci nějakému muži, aby je poznal důvěrněji. 

3. Regina

V případě žen jménem Regina jde o samotu, která znamená nepřítomnost partnera. Tyto ženy jen stěží nachází vážný a dlouhodobější vztah. Je to způsobeno převážně jejich lehkovážnou povahou, která odrazuje jejich nápadníky, jež mají s těmito ženami vážnější úmysly. Reginy často mohou souhlasit se sexem hned na prvním rande, což mnoho mužů nutí zamyslet se nad čestností a čistými úmysly Regin.

Smutně sedící žena na parapetu okna.

Toto jsou jména, která přitahují samotu, ať už dobrovolnou nebo tu, o kterou nestojíte. Pokud jste mezi uvedenými jmény našla to své a stále se divíte, že nemůžete najít toho pravého, možná je čas zamyslet se nad tím, zda vaše povaha a vaše chování nejsou příčinou vaší samoty. Protože jména uvedená výše mají jedno společné, patří ženám s podobnými charakterovými rysy, jež vedou k samotě.