Kvízy a testy

Rychlý test z českého jazyka: Otestujte své znalosti!

Rychlý test z českého jazyka: Otestujte své znalosti!

Letní prázdniny jsou nenávratně za námi a děti opět usedly do školních lavic. Dnešní test z češtiny bude proto trochu netradiční. Máte si v něm možnost vyzkoušet, jak byste uspěli v ‘’přepadovce’’ z českého jazyka na prvním stupni základní školy. Otestujte si, jak si pamatujete vyjmenovaná slova, slovní druhy či velká písmena.

Testové otázky

Test obsahuje 10 otázek. U každé z nich jsou uvedeny tři odpovědi a pouze jedna je správná. Vyhodnocení naleznete na konci testu.

1. Vyberte písmeno, které by správně doplnilo všechna tato slova:  ‘’he_ký’’, ‘’le_ka’’,’’ _od’’, ‘’pod_ěl’’.

a) P

b) B 

c) Z

2. Určete druh věty: ‘’Už chci jít.’’

a) přací

b) oznamovací

c) rozkazovací

3. Určete druh věty: ‘’Kéž by ještě byly prázdniny.’’

a) přací

b) oznamovací

c) rozkazovací

4. Pro slova: ‘’tulipán’’, ‘’narcis’’, ‘’sněženka’’ vyberte slovo nadřazené

a) letnička

b) květina

c) fialka

5.Vyberte z nabízených možnosti tu, ve které jsou správně velká písmena:

a) Prašná Brána, Karlův Most, řeka Vltava

b) Princezna Elza, Ledové království, sněhulák Olaf

c) babička Maruška, letní prázdniny, hrad Veveří nad brněnskou přehradou

6. U podtrženého podstatného jména určete rod, číslo a pád: ‘’K tabuli půjdou Petr a Pavel.’’

a) rod střední, číslo množné 4. pád, 

b) rod ženský, číslo jednotné, 3. pád, 

c) rod ženský, číslo jednotné 2. pád, 

7. Ke slovu „chytrý“ vyber slovo opačné.

a) mylný 

b) inteligentní 

c) hloupý 

8. Jaký slovní druh je slovo „snadno“?

a) příslovce

b) částice

c) přídavné jméno

9. Vyberte z nabízených možností tu, ve které není žádná pravopisná chyba.

a) nové lyže, vodní vír, medvídek mýval 

b) mi všichni, starý mlýn, vyset mrkev

c) sýrový talíř, brzyčko, slyší hlasy

10. Vyberte z nabízených možností tu, kde byste ve všech případech doplnili pouze Y/Ý.

a) v_m_tání ďábla, dob_vání hradu, m_slivec

b) v_sutý most, to nev_m_slíš, l_žařsk_ zájezd

c) um_tá v_dra, zam_kal svůj příb_tek, zp_tovat svědomí

Správné řešení

Správné výsledky jsou následující:

 • 1b,
 • 2b,
 • 3a,
 • 4b,
 • 5c,
 • 6b,
 • 7c,
 • 8a,
 • 9a,
 • 10c.

Vyhodnocení

Za každou správnou odpověď si připočítejte jeden bod. Jakmile budete mít sečteno, podívejte se na vyhodnocení:

 • 10-9 správných odpovědí: Výborná práce. Ve škole byste dostali za jedna. V tomto případě si musíte vystačit jen s pochvalou.
 • 8-7 správných odpovědí: Tohle by byla sympatická dvojka. Je vidět, že jste kdysi ve škole skutečně dávali pozor. Vyplatilo se to.
 • 6-5  správných odpovědí: V tomto případě by hodně záleželo na přísnosti učitele. Někteří by vás výkon ohodnotili trojkou, pro jiné už je to jasný čtyřka.
 • 4-3 správné odpovědi: Pokud byste měli štěstí na mírného učitele, v testu byste ještě uspěli. Sice za 4, ale uspěli. Přísnější učitel by váš výkon neocenil.
 • 2 a méně správných odpovědí: Asi už jste ze školy skutečně dlouho. Tohle se vám totiž vůbec, ale vůbec nevyvedlo.