Kvízy a testy

Rychlý test z angličtiny: Otestujte své znalosti!

Rychlý test z angličtiny: Otestujte své znalosti!

Někdo používá angličtinu dnes a denně, jiný jen pokud je to nezbytně nutné. I tak by ale každý z nás měl umět alespoň základy tohoto světového jazyka. Jak jste na tom s angličtinou vy? Otestujte se.

Testové otázky

Test obsahuje 10 otázek. U každé z nich jsou uvedeny čtyři odpovědi a jen jedna je správná. Vyhodnocení naleznete na konci testu. 

1. Jaký z uvedených výrazů se používá při loučení?

a) Hello! 

b) Goodbye! 

c) Hi! 

b) How do you do?

2. Jak se anglicky řekne “slovo”?

a) letter

b) world

c) word

d) later

3. Které z uvedených slov nepatří mezi zeleninu?

a) cucumber

b) potato

c) onion

d) strawberry

4. Jaký slovní druh představuje výraz „glad“ ve větě “I’m glad to see you.”? 

a) adverb (příslovce)

b) verb (sloveso) 

c) adjective (přídavné jméno) 

d) noun (podstatné jméno) 

5. Který z výrazů nelze doplnit na vynechané místo “Please set up the table, ______ will be ready in 5 minutes.”?

a) lunch

b) dinner

c) meal

d) dishes

6. Který z anglických časů je použit ve větě “I was there once.”?

a) Future Simple (Budoucí prostý)

b) Past Simple (Minulý prostý)

c) Present Simple (Přítomný prostý)

d) Present Perfect Simple (Předpřítomný prostý)

7. Jaký je rozdíl mezi určitým členem “the” a neurčitým “a/an”?

a) určitý člen se používá jen pro věci, na které ukazujeme

b) určitý člen používáme, když mluvíme o konkrétní věci, kterou si posluchač dokáže představit

c) neurčitý člen se používá jen pro věci, u kterých neznáme jejich určitý počet

d) určitý člen používáme pro označení věcí, o kterých určitě víme, že je vlastníme

8. Jaký význam má slovo “meeting”?

a) setkání, schůzka

b) vidění, zrak

c) zápas, utkání

d) příprava, opatření

9. Jaký je správný tvar otázky, které přísluší odpověď: „Anna likes her boyfriend.“? 

a) Does she like her boyfriend?

b) Who does she like? 

c) Who do she likes?

d) Likes she her boyfriend?

10. Přeložte do angličtiny otázku” „Co jste dělali o víkendu?”:

a) What was you do at the weekend? 

b) What you did at the weekend? 

c) What were you doing at the weekend? 

d) What was you doing at the weekend? 

Správné odpovědi

Správné výsledky jsou následující:

1. b

2. c

3. d

4. c

5. d

6. b

7. b

8. a

9. b

10. c

Závěrečné vyhodnocení

Za každou správnou odpověď si připište jeden bod. Jakmile budete mít spočítáno, podívejte se, jak jste na tom se svým znalosti angličtiny:

  • 0-1 chyba: Gratulujeme se skvělému výsledku! Angličtina vám evidentně nedělá problémy. 
  • 2-4 chyby: V některých částech jste si jistá, ale v jiných tápete. Zkuste si angličtinu procvičovat na podobných online testech.
  • 5 a více chyb: Vaše angličtina je na nízké úrovni. Možná by vám pomohlo si zaplatit pár lekcí s lektorem.