Další

Rychlý test z českého jazyka: Otestujte své znalosti!

Rychlý test z českého jazyka: Otestujte své znalosti!

Myslíte si, že ovládáte český jazyk s přehledem? V dnešním článku se zaměříme na český jazyk a připravili jsme pro vás jednoduchý test s 10 otázkami, který ověří Vaše znalosti a schopnosti v oblasti gramatiky, pravopisu a interpunkce. Test je vhodný pro všechny, kteří chtějí své znalosti českého jazyka otestovat a zároveň si připomenout základní pravidla a pravopisné zvyklosti. Po testu se dozvíte, jak dobře jste obstáli a jaká je vaše úroveň znalostí českého jazyka. Tak neváhejte a vyzkoušejte si své schopnosti!

1. Které slovo je gramaticky správně napsané?

a) předpoklad

b) předpoklád

c) přédpoklad

2. Jaký je slovní druh slova „nejkrásnější“?

a) přídavné jméno

b) příslovce

c) podstatné jméno

3. Vyberte správnou variantu interpunkce:

a) Dnes jsem se naučila nové slovo, bylo to „flambovat“.

b) Dnes jsem se naučila, nové slovo, bylo to „flambovat“.

c) Dnes, jsem se naučila nové slovo, bylo to „flambovat“.

4. Jaké slovo v následující větě je nesprávně napsáno? „Viděli jsme pana Nováka, jak zrovna nabyl svou zbraň diabolky.“

a) Viděli

b) nabyl

c) diabolky

5. Co je to synonymum?

a) Slovo s podobným významem jako jiné slovo.

b) Slovo s opačným významem než jiné slovo.

c) Slovo, které nemá žádný význam.

6. Co jsou slovesa?

a) Slova, která vyjadřují, co se s podmětem děje.

b) Slova, která vyjadřují přídavné vlastnosti.

c) Slova, která vyjadřují, co podmět je.

7. Které slovo je gramaticky správně napsané?

a) kafe

b) caffé

c) kaffé

8. Co je podmět věty?

a) Slovo, které říká, co se s podmětem děje.

b) Slovo, které říká, o kom nebo o čem se hovoří.

c) Slovo, které vyjadřuje přísudek.

9. Které slovo je gramaticky správně napsané?

a) univerzita

b) universita

c) univerzitta

10. Jaký je slovní druh slova „bez“?

a) předložka

b) spojka

c) příslovce

Správné odpovědi

Zde jsou správné odpovědi na test:

  1. a) předpoklad
  2. a) přídavné jméno
  3. a) Dnes jsem se naučila nové slovo, bylo to „flambovat“.
  4. b) nabyl
  5. a) Slovo s podobným významem jako jiné slovo.
  6. a) Slova, která vyjadřují, co se s podmětem děje.
  7. a) kafe
  8. b) Slovo, které říká, o kom nebo o čem se hovoří.
  9. a) univerzita
  10. a) předložka

Vysvětlení výsledků

Za každou správnou odpověď si přičtěte jeden bod.

0-3 bodů

Máte základní znalosti českého jazyka, ale ještě je třeba se učit.

4-6 bodů

Máte dobré znalosti českého jazyka, ale stále je prostor pro zlepšení.

7-10 bodů

Máte vynikající znalosti českého jazyka a umíte se dobře vyjádřit. Gratulujeme!

Doufáme, že se Vám test líbil a že jste si v něm procvičili své znalosti českého jazyka. Pokud jste dosáhli vysokého skóre, gratulujeme Vám k dobře odvedené práci! Pokud jste měli nějaké chyby, nevadí, zkuste se na ně podívat ještě jednou a v dalším testu se snažte být ještě lepší.