Kvízy a testy

Rychlý test z českého jazyka: Otestujte své znalosti!

Rychlý test z českého jazyka: Otestujte své znalosti!

Čeština je podle žebříčku Bing AI 12. nejtěžší jazyk světa. Světovou jedničkou je čínština, dále arabština a japonština. Složitost naší mateřštiny je dána především množstvím náročných pravidel a výjimek. Ověřte si v našem rychlém testu, jak tato pravidla ovládáte. Plný počet bodů obdrží jen opravdoví znalci.

Testové otázky

V testu je zahrnuto 10 otázek. U každé otázky jsou uvedeny čtyři odpovědi a jen jedna je správná. Vyhodnocení naleznete na konci testu. 

1. Ve kterém z uvedených slovních se píše předpona -z?

a) _bít poličku

b) _volat shromáždění

c) _vrhnout vládu

d) _měnit účes

2. Kdy píšeme při skloňování zájmena já variantu “mě”? 

a) ve 2. a 3. pádě

b) ve 2. a 4. pádě

c)  ve 3. a 4. pádě

d)  ve 3. a 6. pádě

3. Dvojice výrazů “trpaslík – obr” nebo “mokrý – suchý” odborně nazýváme:

a) antonyma

b) homonyma

c) hypernyma

d) synonyma

4. Vyberte větu, ve které je chyba v zápisu čárek:

a) Viděl matku a dokonce i otce.

b) Petře, přines mi učebnici.

c) Děti si tam mohou hrát na písku nebo mohou běhat za míčem.

d) Půjde to, není to však jednoduché.

5. Vyberte možnost, ve které jsou správně použita velká a malá písmena:

a) Sídliště českých legií, Rychnov u Nových hradů, Armáda České Republiky

b) Niagarské vodopády, Jižní amerika, Severoatlantická Aliance

c) Jizerské hory, knihkupectví U zlatého klasu, univerzita Karlova

d) Mléčná dráha, stanice Rajská zahrada, Nové Město nad Metují

6. Ve které z uvedených vět je chybně použito vztažné zájmeno?

a) Byl to ten muž, jenž přišel pozdě.

b) Byl to ten muž, který přišel pozdě.

c) Byl to ten muž, jež přišel pozdě.

d) Všechny možnosti jsou správně.

7. Která věta je správně?

a) Jeho kariéra byla opravdu vyjímečná.

b) Výjimečně máš v tomto pravdu.

c) Není vyjimkou, že v písemném projevu často chybujeme.

d) Jeho syn má výjímečný hudební talent.

8. V české gramatice neexistují:

a) měkké souhlásky

b) obojetné souhlásky

c) vícečetné souhlásky

d) tvrdé souhlásky

9. Vyberte větu, ve které je správně zapsaná číslovka: 

a) Sejdeme se po 15-té hodině. 

b) Je to už 8. série oblíbeného seriálu.

c) Vyhrál jen 12ti letý soutěžící.

d) Ochutnali jsme 7mi letou whisky.

10. Který z následujících výrazů lze doplnit do věty: “Co ____ si koupili, kdybyste vyhráli milion?”

a) byjste

b) by jste

c) byste

d) ani jedna možnost není správná

Správné odpovědi

Správné výsledky jsou následující:

1. d

2. b

3. a

4. a

5. d

6. c

7. b

8. c

9. b

10. c

Závěrečné vyhodnocení

Už se nemůžete dočkat, jak jste dopadla? Zde je váš výsledek:

  • 0-1 chyba: Gratulujeme, vaše znalosti mateřštiny jsou na skvělé úrovni. Nezaskočí vás ani složitá pravidla a gramatické chytáky.
  • 2-3 chyby: V běžně používaných výrazech a spojeních příliš nechybujete, ale občas vás něco zaskočí. Zkuste si udělat více takových testů, abyste si svůj psaný projev procvičila.
  • 4 a více chyb: Český jazyk není vaší silnou stránkou, nebo dnes prostě nemáte svůj den. Zkuste si test projít ještě jednou a zamyslet se nad správnými odpověďmi.