Kvízy a testy

Rychlý test z českého jazyka: Otestujte své znalosti!

Rychlý test z českého jazyka: Otestujte své znalosti!

Český jazyk je nádherný, ale má velmi složitá pravidla. Jak jste na tom se znalostmi pravidel českého pravopisu vy? Máte je v malíčku, nebo vám jejich používání dělá problémy? To se můžete hned dozvědět, pokud vyzkoušíte náš test. V závěru se dozvíte, jaké jsou vaše znalosti. Tak s chutí do testu.

Testové otázky

Test obsahuje 10 otázek. U každé z nich jsou uvedeny tři odpovědi, z nichž pouze jedna je správná. Vyhodnocení naleznete na konci testu.

1. Jednou ze skupin slov jsou homonyma. Co to je za skupinu slov?

A)slova souzvučná

B)slova souznačná

C)slova opačná

2. Antonyma patří do skupiny slov. Jsou to slova:

A) podobného významu

B) opačného významu

C) stejného významu

3. Nahraď označené slovo ve větě opozitem – Petr je velký chlapec.

A) obrovský

B) malý

C) šikovný

4. Se kterými předložkami se pojí pád lokál?

A) koho? čeho?

B) komu? čemu?

C) o kom? o čem?

5. Který pád patří k vyznačenému podstatnému jménu – Přišel jsem pozdě na schůzku.

A) nominativ

B) akuzativ

C) vokativ

6. Co znamená konjugace?

A) skloňování podstatných jmen

B) tvoření stupňů přídavných jmen

C) ohýbání sloves

7. Příslovce se:

A) stupňují

B) skloňují

C) časují

8. Co není kategorie příslovečného určení?

A) času

B) způsobu

C) míry

9. Kterým slovním druhem se nevyjadřuje příslovečné určení?

A) příslovcem

B) zájmenem

C) slovesem

10. Maminka se zlobila na malého Honzíka – které slovo je v této větě předmět?

A) Honzíka

B) maminka

C) zlobila se

Správné řešení

Správné výsledky jsou následující:

 • 1A,
 • 2B,
 • 3B,
 • 4C,
 • 5B,
 • 6C,
 • 7A,
 • 8C,
 • 9B,
 • 10A.

Vyhodnocení

Za každou správnou odpověď si připočítejte jeden bod. Až budete mít získané body sečtené, podívejte se, jak jste na tom se svými znalostmi pravidel českého pravopisu a zda je náhodou nepotřebujete oprášit.

 • 0 – 2 body – vaše znalosti jsou velice žalostné. Máte velký problém s používáním pravidel českého pravopisu. Měly byste si je oprášit. Možným řešením může být nějaký on-line kurz českého jazyka.
 • 3 – 4 body – vaše znalosti jsou velmi slabé. Pravidla českého pravopisu vám dělají problémy. V případě, že budete něco sepisovat, nechte si text zkontrolovat někým povolaným.
 • 5 – 6 bodů – vaše znalosti jsou průměrné. Měli byste si dát pozor především na hlavní pravidla českého pravopisu. S drobnostmi si víte rady. Pořiďte si potřebnou literaturu, která vám pomůže znalosti oživit.
 • 7 – 8 bodů – vaše znalosti jsou poměrně dobré. V důležitých pravidlech si jste celek jisti, občas vám ale nějaké ty drobnosti uniknou.
 • 9 – 10 bodů – vaše znalosti jsou téměř perfektní. Občas se malá chybička vloudí, ale není to nic fatálního. Ve škole jste vždy dávali pozor a paměť vám stále slouží velice dobře. Blahopřejeme.