Kvízy a testy

Rychlý test z anglických slovíček? Otestujte své znalosti!

Rychlý test z anglických slovíček? Otestujte své znalosti!

Učení se angličtiny má jako u každého jiného jazyka několik částí. Nejde jen o to umět pravidla gramatiky a správně vyslovovat, důlěžitá je i slovní zásoba. Díky ní se člověk správně a srozumitelně vyjádří v různých situacích. Vyzkoušejte si náš test z anglických slovíček, kde hned uvidíte své znalosti i mezery.

Testové otázky

Test obsahuje 10 otázek. U každé z nich jsou uvedeny tři odpovědi, z nichž pouze jedna je správná. Vyhodnocení naleznete na konci testu. 

1. Vyberte nejlepší synonymum ke slovu „save“

a) reserve

b) rescue

c) find

2. V které větě je přídavné jméno „fast“ použito špatně?

a) He is a really fast runner.

b) Go home as fastly as possible.

c) I am a fast learner.

3. I am … forward to it.

a) seeing

b) watching

c) looking

4. Mezi slovní druhy (kategorie) nepatří: 

a) verb, pronoun, adjective

b) conjunction, adverb, noun

c) infinitiv, possesive, determiner

5. Antonymum ke slovu „unity“ je:

a) balance

b) disbalance

c) coordination

6. Slovo podobného významu k „a lot“ by bylo:

a) much

b) rather

c) despite

7. Víte jak anglicky správně napsat „Česká republika“ ?

a) czech republic

b) Czech republic

c) The Czech Republic

8. Lie vs. Lay, jaký je mezi nimi rozdíl?

a) Lie znamená ležet a lay lhát

b) Lie znamená položit a lay ležet

c) Lie znamená ležet a lay položit

9. Jaký je minulý čas od slovesa bring?

a) bought

b) brought

c) bringed

10. Najdete chybu?

a) It is very unfortunately.

b) Unfortunately we can not come this evening.

c) I wanted to go, but unfortunately the tickets are sold out.

Správné řešení

Správné výsledky jsou následující:

 • 1b,
 • 2b,
 • 3c,
 • 4c,
 • 5b,
 • 6a,
 • 7c,
 • 8c,
 • 9b,
 • 10a.

Výsledky

Za každou správnou odpověď si připište jeden bod. Jakmile budete mít spočítáno, podívejte se, jak jste na tom se svým znalosti anglického jazyka.

 • 0-3 body: Víme, že některé příklady byly takzvaně „tricky“, neboli lstivé. O pár bodů navíc by to ale určitě chtělo. Na doplnění slovní zásoby jsou skvělé knihy nebo časopisy. Pokud ale nejste velký čtenář, bohatě stačí články na internetu. Začněte s těmi nejjednoduššími a postupně přidávejte na obtížnosti. Slovíčka potřebují také pravidelné opakování, díky kterému si je zapamatujete dlouhodobě.
 • 4-7 bodů: Slušný výkon. Nikdy nebudete znát všechna slova a jejich význam perfektně, ale ta základní se určitě hodí. Vy znalost na takové úrovni máte! Prohlubování slovní zásoby můžete zlepšovat čtením knih nebo poslechem audioknih.
 • 8-10 bodů: Gratulace, slovíčka vám problém nedělají! Neusněte ale na vavřínech a pouštějte se do nových jazykových výzev.