Kvízy a testy

Rychlý test z anglického jazyka: Otestujte své znalosti!

Rychlý test z anglického jazyka: Otestujte své znalosti!

Alespoň základní znalost světového jazyka by měl mít každý. Vždyť angličtina je všude okolo nás. Některé anglické výrazy, jako je třeba “cool” nebo “mítink”, už v našich končinách dokonce zdomácněly. A jak jste na tom s angličtinou vy? Otestujte se.

Testové otázky

Test obsahuje jednoduchých 10 otázek. U každé z nich jsou uvedeny čtyři odpovědi, z nichž pouze jedna je správná. Vyhodnocení naleznete na konci testu. 

1. Jak se řekne anglicky „stůl“? 

a) chair 

b) table 

c) bed 

d) book

2. Vyberte správný tvar slovesa „to go“ ve větě: „They ____ to the park yesterday.“ 

a) goes 

b) go

c) going 

d) went 

3. Jaký slovní druh představuje výraz „happy“ ve větě “I’m happy now.”? 

a) noun (podstatné jméno) 

b) adjective (přídavné jméno) 

c) verb (sloveso) 

d) adverb (příslovce)

4. Jaký je správný tvar otázky vytvořené z věty: „He is playing football.“? 

a) Is he playing football? 

b) Does he playing football? 

c) He is play football? 

d) He playing football?

5. Která věta je napsaná v souladu s anglickou gramatikou? 

a) She have a blue pen. 

b) She has a blue pen. 

c) She is has a blue pen. 

d) She having a blue pen.

6.  Jaký čas je použit ve větě: „She likes ice cream.“? 

a) present simple (přítomný čas prostý) 

b) past simple (minulý prostý čas)

c) present continuous (minulý průběhový čas)

d) past continuous (minulý čas prostý)

7. Jaký význam má slovo “holiday”?

a) dopoledne

b) všední den

c) líbánky

d) dovolená

8. Jak přeložíte do angličtiny otázku „Máš rád(a) plavání?“?

a) Do you like swimming? 

b) You likes swim? 

c) Do you like swim?

d) Do you swimming?

9. Do které skupiny slov významově zapadá výraz “spoon”?

a) dog, cat, hamster, parrot, snake

b) bedroom, kitchen, living room, hall, bathroom

c) plate, glass, fork, cup, knife

d) skirt, trousers, dress, shirt, coat

10. Doplňte do věty “My town is situated ____ Prague and Brno. ” správnou předložku tak, aby věta dávala smysl: 

a) on 

b) from

c) between

d) through

Správné odpovědi

Správné výsledky jsou následující:

 • 1. b
 • 2. d
 • 3. b
 • 4. a
 • 5. b
 • 6. a
 • 7. d
 • 8. a
 • 9. c
 • 10. c

Závěrečné vyhodnocení

Za každou správnou odpověď si připočítejte jeden bod:

 • 0-1 chyba: Skvělý výkon, gratulujeme! Test jste zvládla na výbornou. Neusněte ale na vavřínech a snažte se neustále zdokonalovat.
 • 2-4 chyby: Nadpoloviční část otázek jste zodpověděla správně, ale pořád máte prostor se zlepšovat. 
 • 5 a více chyb: Angličtina není vaše silná stránka. Nevěšte však hlavu, s dostatkem úsilí se vám určitě podaří svou úroveň angličtiny zlepšit.