Kvízy a testy

Rychlý test osobnosti: Jak dobře znáte sama sebe?

Rychlý test osobnosti: Jak dobře znáte sama sebe?

Přece sama sebe zná každý nejlépe. No, někdy si to o sobě myslíme a často sami sebe svým chováním či jednáním překvapíme. Některé z vás uvažují převážně logicky, jiné více na základě cítění. Některé z vás se cítí ve velikém množství lidí jako ryby ve vodě, jiné jsou spokojené v menším okruhu přátel.

Příjem a zpracování informací

Veliké množství informací se na vás valí ze všech stran. Lišíme se také ve způsobu, jakým informace přijímáme a zpracováváme. Některé z vás se opírají o smyslové vnímání, ověřujete si na základě smyslů, že daná věc doopravdy existuje. Fakta, data, statistiky, studie a to, k čemu můžete využít zrak, sluch, hmat, čich a chuť je pro vás realitou.

Jiné z vás preferují intuitivní vnímání. Smysly hrají také klíčovou roli. Hledáte mezi fakty vztahy a informace zasazujete do souvislostí. S fakty okamžitě pracujete dál.

Jak dobře znáte sama sebe?

Test obsahuje 10 otázek. U každé z nich jsou uvedeny čtyři odpovědi, z nichž každá je za jiný počet bodů. Vyhodnocení naleznete na konci testu. Vyzkoušejte si rychlý test osobnosti:

1)      Máte vzácný volný večer. Jak s ním naložíte?

a)       Půjdete s kamarádkou na kávu

b)      Půjdete se skupinou kolegů na koncert pod širým nebem

c)       Zůstanete doma a konečně si přečtete zajímavou knížku

2)      Kamarád Vás pozve na zajímavý výlet.

a)       Pozvání přijmete a rovnou domluvíte, že vás půjde víc

b)      Bez váhání pozvání přijmete

c)       Šla byste ráda, ale pozvání slušně odmítnete

3)      Šla jste s kamarádkou na divadelní představení. Po představení

a)       Hned začnete komentovat své dojmy z představení

b)      K představení se vrátíte v rozhovoru až následující den

c)       Komentujete oblečení jiných návštěvníků divadla

4)      Zítra máte důležité obchodní jednání. Oblečení na schůzku

a)       Máte nachystané už 3 dny a visí na ramínku

b)      Připravíte si těsně před spaním

c)       Rozhodnete se ráno podle nálady

5)      Na obchodní jednání se dostavíte

a)       O hodinu dříve

b)      O čtvrt hodiny dříve

c)       Přesně

6)      Kamarádka chce u Vás přespat, čerstvě se dozvěděla o rozchodu

a)       Poskytnete kamarádce azyl bez okolků

b)      Poskytnete kamarádce azyl, ale dáte ji jasně najevo, že se Vám to nehodí

c)       Odkážete kamarádku na pomoc někoho jiného

7)      Proč byste dala výpověď v práci?

a)       Mám stále více práce a mizerný plat

b)      Plat mám sice dobrý, ale můj šéf mě svým chováním poslední dobou vytáčí

c)       Náplň práce mi vyhovuje, ale kolegové jsou nesnesitelní

8)      Chystáte se za týden na dovolenou

a)       Kufr pro všechny členy rodiny je zabalený

b)      Vyřídila jste cestovní pojištění a doklady, na balení je ještě čas

c)       Plánujete výlety po okolí, na pojištění i balení je dost času

9)      Když jedete na dovolenou, využijete

a)       Auto, mohu si udělat přestávku, když chci

b)      Vlak, cesta bude dobrodružství

c)       Autobus, mohu po cestě spát

10)  Máte na starost oslavu kulatin svého kamaráda. Jak se do toho pustíte?

a)       Slavnost zorganizuji sama do detailů, kamaráda znám dobře.

b)      Vytvořím si seznam úkolů a ty deleguji na další lidi.

c)       Nejsem organizační typ, najmu si agenturu

Bodové řešení

Výsledky jsou následující:

  • 1a 2body, 1b 3 body, 1c 1 bod
  • 2a 3body, 2b 2 body, 2c 1 bod
  • 3a 3 body, 3b 1 bod, 3c 2 body
  • 4a 3 body, 4b 2 body, 3c 1 bod
  • 5a 2 boy, 5b 3 body, 5c 1 bod
  • 6a 3 body, 6b 2 body, 6c 1bod
  • 7a 1 bod, 7b 2 body, 7c 3 body
  • 8a 3 body, 8b 2 body, 8c 1 bod
  • 9a 3 body, 9b 2 body, 9c 1 bod
  • 10a 2 body, 10b 3 body, 10c 1 bod

Hodnocení dle získaného počtu bodů

Určitě už hoříte nedočkavostí, jak jste si vedla. Vyhodnocení vašeho výsledku je následující:

26-30 bodů

Máte ráda společnost, jste extrovert. Akce, kde je mnoho lidí vás dobíjí. Ráda bavíte společnost svými vtipnými historkami. Myslíte si, že si povídáte s ostatními, ale často je vůbec nepustíte ke slovu. Když jde o zaměstnání, jste pečlivá, dokumenty si procházíte s časovou rezervou. Pracovní úspěch je pro vás důležitý, ale berete v úvahu i potřeby kolegů. Vyhovuje vám týmová práce, kde slyšíte další návrhy řešení určitého problému.

17-25 bodů

Ráda se pohybujete ve společnosti, jste extrovert. Čas od času vám vyhovuje menší počet lidí. Na akce se připravujete s přiměřenou časovou rezervou. Dokážete rozlišit důležité od nedůležitého. V práci je pro vás klíčový kolektiv a vztahy na pracovišti. Někdy toužíte po dobrodružství, a tak upřednostníte například cestu vlakem na vzdálenou destinaci než jízdu autem. Lákají vás výlety v přírodě. Kamarádům jste ochotna pomoci, ale dokážete si vymezit své hranice.

10-16 bodů

Jste introvertně laděná osobnost. Když máte chvilku pro sebe, ráda ji trávíte o samotě. Baví vás četba a hloubání o životě. Na druhých vám záleží, dokážete pro kamarády najít vhodné řešení. V práci nejraději pracujete samostatně, až když máte klíč k řešení určitého problému, vyslechnete si další možná řešení. Dost často je ten váš nejlepší Náplň práce vám musí dávat smysl, chování šéfa či kolegů se vás nedotýká. Na dovolenou se těšíte a toužíte po dobrodružství.

Každá z vás je individuální osobností

Každá z vás má silné i stinné stránky. Genetika a prostředí i výchova nás hodně ovlivňují. Doufáme, že se poznáváte zase o něco lépe.