Zdraví

Jak se zbavit předkusu: Možnosti léčby 2023

Jak se zbavit předkusu: Možnosti léčby 2023

Jak se zbavit předkusu, který vám zabraňuje plně sevřít rty a ubírá vám na sebevědomí? Lze se jej vůbec zbavit? Jaké jsou metody léčby? A dá se jeho rozvoji nějak předejít?

Co je předkus?

Předkus je označení pro stav, kdy jsou horní zuby podstatně více vpředu nežli ty spodní. Někdy může být předkus jen velmi malý, takže jej dokáže odhalit jen zubař. V jiných případech jde ale o tak výrazný nepoměr, že může mít člověk problém sevřít rty.

O chybě skusu neboli předkusu mluvíme v případě, kdy horní zuby překrývají ty spodní o více nežli 40 %. Indikátorem předkusu je také vzdálenost mezery mezi horními a spodními zuby větší nežli 5 mm.

Jak se zbavit předkusu?

To je otázka, kterou si položil snad úplně každý, kdo má s tímto problémem osobní zkušenost. Léčba předkusu může být dvojího typu:

  • chirurgická
  • nechirurgická

Chirurgické řešení předkusu

Operace předkusu se provádí jen u dospělých – je totiž potřeba vyčkat na ukončení růstu čelistních kostí. Zákrok probíhá v celkové narkóze, během operace se horní čelist posune dozadu a dolní čelistní kost zase dopředu. Nejen po výkonu, ale také před ním, je potřeba nosit speciální fixní rovnátka.

Nechirurgické řešení předkusu

U dětí a dospívajících se přistupuje k nechirurgickému řešení předkusu – to spočívá v nošení speciálních fixních rovnátek. Úkolem těchto rovnátek je za pomoci tlaku manipulovat se zuby tak, aby došlo k ideálnímu vzájemnému postavení.

Ortodontická léčba předkusu

Poslední z metod, jak odstranit předkus, je ortodontická léčba, při které se používá tzv. neviditelný a odnímatelný aparát. Léčba spočívá v tom, že jedinec používá řadu speciálně vyrobených průhledných folií, které se umisťují na zubní oblouk. Cílem je vytvořit adekvátní vztah mezi horní a dolní zubní čelistí. Tato metoda funguje jako fixní rovnátka, akorát je po estetické stránce přijatelnější, protože pásky nejsou vidět.